TILT

van t.e.m.
regie: Ronny Smet

Een BSO-leerling komt in conflict met één van zijn leraressen. Hij is een moeilijke leerling in die zin dat hij zich totaal niet interesseert voor wat het onderwijs hem te bieden heeft. Zijn voornaamste bezigheden op school zijn de lessen storen en de stoere bink uithangen. Plots ontdekt hij dat zijn dagelijks werk ook zal meetellen op het einde van het schooljaar. Hij raakt in paniek, voornamelijk omdat hij bang is voor de reactie van zijn gewelddadige vader. In een vlaag van razende onmacht haalt hij uit naar zijn lerares algemene vakken.

Zij besluit hem een kans te geven en geeft het gebeuren niet door aan de directie. In haar naïeve, idealistische ogen meent zij deze 'lost cause' te kunnen redden met bijlessen. Al snel blijken zij allebei op verschillende golflengtes te zitten. Hij snapt haar motivatie niet en zij heeft geen enkel realistisch inzicht in zijn leven. Het eindigt allerminst zoals de lerares gehoopt had, een escalatie van geweld is onafwendbaar...