personen

Annemarie Picard

kent u mogelijk van één van de vele producties van theater Paljas.

Ook in het Theater aan de Stroom kon u haar aan het werk zien. Op televisie viel

ze ondermeer op in 'Spring' (Ketnet) en met een gastrol in 'Thuis'.

Producties